Αποφθέγματα

Η φιλία μεγαλώνει τη χαρά, ελαττώνει τις λύπες, μετριάζει την αθλιότητα της ζωής

— Κικέρων

Σκίτσο της Ημέρας

Σκίτσο της Ημέρας

Φωτογραφία της Ημέρας

Φωτογραφία της Ημέρας
Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα

Alex1390

Μία απλή μέθοδος για να μάθετε καινούριες γλώσσες

1) Μη μαθαίνεις έναν υπερβολικό αριθμό λέξεων.

Να θυμάσαι ότι το να μιλάς σωστά μία γλώσσα δε συνεπάγεται ένα επίπεδο ικανότητας και κατανόησης ίσο με αυτό της μητρικής γλώσσας. Σημαίνει, κυρίως, να είσαι ικανός να χειριστείς, να επικοινωνείς ή να συναναστρέφεσαι κοινωνικά σε αυτή τη γλώσσα. Continue reading